LENDAGER ARKITEKTER ER INVITERET TIL AT DELTAGE I DEN KOMMENDE STRATEGI FOR ENERGIRENOVERING FOR KLIMA ENERGI OG BYGNINGSMINISTEREN MARTIN LIDEGAARD. Anders Lendager deltog i netværket der på tværs af brancher og sektorer skal udvikle konkreteforslag til nye initiativer, der skal fremme og effektivisere energirenovering af den danske bygningsmasse. Ministeren indbyder netværket til at indgå i en åben og nyskabende proces med henblik på at udarbejde et samlet initiativkatalog, der både skal indeholde initiativer, som regeringen kan igangsætte, og forslag, som de involverede parter tilsammen kan gennemføre.