tegnestuens VISION:

AT SKABE et oplevelsefyldt, sundt, socialt, bæredygtigt og økonomisk rumligt samfund, hvor ren luft, vand og jord, vedvarende energi samt resursebevidsthed skaber en æstetisk, helhedsorienteret og mangfoldig arkitektur.

FREMTIDEN ER BÆREDYGTIG
MEN KUN HVIS VI GØR DEN TIL DET.

Det har vi taget konsekvensen af hos Lendager Arkitekter. For os er bæredygtighed ikke et bare et ord. Det er en arbejdsmetode. Derfor arbejder vi med resursebevidsthed i alle faser af en bygnings eller et byområdes livscyklus: Alt fra valg af materialer over reduktion af energiforbrug til efterfølgende vedligeholdelse og endelig nedrivning bygger på bæredygtige principper.

Knowhow er nøglen til fremtidens intelligente, bæredygtige løsninger. Derfor nøjes vi ikke med at indhente ny viden. Vi udvikler også selv nye, bæredygtige løsninger. Gennem løbende udviklingsprojekter opbygger vi den ekspertise, som vi efterfølgende bruger i byggeprojekter og rådgivning. Derfor profiterer vore kunder altid af solid viden og konkret erfaring med bæredygtig arkitektur.

hvad er bæredygtig arkitektur

Mere end 40 procent af CO2-udledningen stammer fra byggeriet. Noget kan mindskes ved at reducere energiforbruget, men bæredygtighed handler ikke kun om energireduktion. Det består også i at genbruge affald som byggematerialer, at designe bygninger så de udnytter naturens egen varme og lys, at udvikle grønne livsmiljøer og meget mere. Utallige faktorer kan bidrage til at reducere bygningers CO2-udledning. Kun fantasien sætter grænser.

Og økonomien. For hvis de bæredygtige bygninger eller byområder bliver for dyre, bliver de ikke til noget. Derfor handler bæredygtighed i lige så høj grad om, at arkitekturen skal være økonomisk bæredygtig. Det gør den ikke dyrere at bygge, men billigere at bruge. For bæredygtig arkitektur mindsker udgifter til både materialer, transport, energiforbrug, vedligehold og meget mere.

Bæredygtig arkitektur handler naturligvis også om at skabe rammerne for et godt liv. Hvis arkitekturen ikke bidrager til et godt privatliv, arbejdsliv eller fritidsliv, bliver den ikke brugt. Og så er den ikke bæredygtig. Social bæredygtighed handler i bund og grund om at skabe velvære. Noget kan gøres med naturligt lys, godt indeklima og grønne miljøer. Andet må designes til det enkelte tilfælde og dets særlige krav.

Kun ved at forene alle tre aspekter – de miljømæssige, de økonomiske og de sociale – kan vi skabe fremtidens bæredygtige arkitektur. Derfor er hovedgrebet i alle vore projekter en samtænkning af disse aspekter. På den måde sikrer vi, at resursebevidsthed bliver kernen i projekternes livscyklus, fra start til slut.