DGNB certificeret

LEED certificeret

ENERGIRENOVERINGSUDVALGET, ENFAMILIEHUSE under Energistyrelsen
medlem

BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET under Danske Ark
medlem

40UNDER40 – EUROPEAN YOUNG LEADERS
udnævnt 

Tegnestuens stifter, Anders Lendager, har igennem de sidste otte år søgt at få indsigt i hvad bæredygtighed som begreb er, hvad det kan, og hvad det burde kunne. Siden hans afgangsprojekt (en forskningsstation med fokus på lagring af CO2 i isen på Nordpolen), har han varieret og ihærdigt afsøgt begrebet bæredygtighed, for at få det mest omfattende indblik som muligt. I kraft af sin LEED certificering, har han oparbejdet evnen til at forstå og analysere energiforbrug, CO2-belastning og de tekniske aspekter af bæredygtighed, og med sin DGNB certificering er han én ud få i Danmark, som har stempel på at kunne bygge bæredygtigt – i henhold til både sociale, økonomiske og miljømæssige betragtninger.