Praktikanter efterår 2015

Vil du være med til at fremme den bæredygtige udvikling af samfundet? Vi søger dygtige og ambitiøse praktikanter til efterårsemesteret 2015.

Vi forventer at du brænder for bæredygtig arkitektur, er struktureret, og arbejder godt både selvstændigt og i teams. Til gengæld kan vi tilbyde et spændende og varieret praktikforløb på en tegnestue i udvikling.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Se det fulde opslag:

https://drive.google.com/open?id=0BwG3Z15_E-iMcV9jN1JxdERRd1U&authuser=0

18 juni 2015

WASTELAND – an exhibition on waste in small, medium, large

At LENDAGER ARCHITECTS we have gone in depth with circular economy and the huge potential that lies in a resource efficient society.
We are really quite amazed by what our research and studies are revealing and we want to share it with all of you!

We are busy developing the exhibition “Waste Land – an exhibition on waste in small, medium, large.” An exhibition that aims at changing the prevailing negative perception of waste, and showing what the change of attitude towards waste resources can bring in beauty, value and joy.

The Dreyer Foundation has been so generous awarding the project 100.000 kr. We thank you sincerely!

We look forward to changing your outlook on waste!

22 maj 2015

LENDAGER ARCHITECTS to participate the DI Task Force: The dialogue on the future revision of the EU Buildings Directive.

European efforts to promote the green transition and modernize the energy systems are well under way. The agreement on the EU 2030 energy and climate policy and the Commission’s proposal for an Energy Union has embarked in a challenging time in which the EU building directive among others is to be revised. The revision of the buildings directive is a great opportunity to discuss experiences, advantages, disadvantages and opportunities in relation to the existing rules and guidelines. We are at LENDAGER ARCHITECTS very proud to contribute with our knowledge and ideas and support the movement towards a truly sustainable future.

19 maj 2015

STUDIEJOB: kommunikationsassistent

Er du dygtig til at kommunikere, brænder du for bæredygtig arkitektur og udvikling, og følger du med i udviklingen på fagspecifikke sider?

Lendager Arkitekter leder efter en arkitektstuderende, eller studerende med anden relevant baggrund, til jobbet som kommunikationsassistent.

Vi søger en til at besætte stillingen hurtigst muligt, og holder derfor samtaler løbende. Vi glæder os til at høre fra dig!

Se det fulde opslag:
https://drive.google.com/open?id=0BwG3Z15_E-iMVHBVTDdwMHRtVDQ&authuser=0

19 maj 2015

FANØ BEACHHOUSE

We are at LENDAGER ARCHITECTS very proud to present you our latest sustainable exploration. BEACHHOUSE is located in the stunning surroundings of Fanø and the World Heritage listed Wadden Sea. This particular context requires a consistent sustainable construction with a minimal footprint – literally as well as metaphorically. Our most important job is to let the landscape and strong community speak for itself.

“Fanø is the story of wind, water and the rugged natural beauty. A story of mobile bathrooms, a racetrack, even a runway on the beach. The story of a relentless nature and its importance of the islands very existence. It is a story of which the wind and beaches has played, and still play a key role in the island’s self-understanding, and the island’s attractiveness to the many whom annually visit Fanø. The wind forms the dunes and the beach, and provides Fanø the unique nature that each year attracts and fascinates tourists from around the world. The wind has through all the times, been an integrated part of Fanø, and a life forming element of the island.” - LENDAGER ARCHITECTS

 

High Quality Imagefiles: ONE,TWO

15 maj 2015

RESSOURCE CENTER

BIG BANG OF RESOURCE UNIVERS
Innovation er forudsætningen for grøn vækst! I første omgang vil vi etablere en base i form af et Ressource Center. Ressource Centeret vil være udgangspunktet for Ressource City der vil facilitere alt fra konferencer, mødelokaler, kontorfællesskaber og undervisning mm.

Ressource Centeret vil ydermere facilitere mødet mellem industri, borgere, uddannelse og offentlige funktioner og derved skabe en stærk platform for etableringen af en velfungerende industrisymbiose. Herfra vil Resource City trække flere virksomheder og arbejdspladser til løbende og den grønne vækst vil være en realitet.

SECRETARY OF RESSOURCE CITY
Ressource Centeret bliver pionerprojektet, der beviser, at helhedsplanens planlægningsforslag er rentable, bygbare, bæredygtige og fleksible. Ressource Centeret kommer samtidig til at danne rammerne om det kommende sekretariats dagligdag og vil huse udstillinger, workshops og andre arrangementer, der løbende formidler Ressource Citys udvikling til borgere i  Næstved og andre interessenter.

Arbejdet med vidensressourcer og referencestudier har udmundet i en robust strategi for udvikling af innovation med de for hånden værende ressourcer ved Ressource City. Konceptet tager udgangspunkt i en sammenlægning af alle eksisterende videns aktører på ressourceområdet under ét tag med vidensdeling og formidling som hovedfokus.

Sekretariatet spiller i denne sammenhæng rollen som videns koordinator, der samler trådene og faciliteter den interne og eksterne kommunikation.

8 maj 2015

Er du en af vores nye arkitekter, dedikeret til et bæredygtigt samfund!

Lendager Arkitekter vokser og vi vil gerne have dig med til at føre vores bæredygtige visioner og projekter inden for nybygning, renovering og byplanlægning ud i livet. Vi har travlt med mange spændende og udfordrende opgaver som kræver to nye engagerede, erfarne, begavede og miljøbevidste medspillere på holdet. Vi håber, det kan blive dig!

Vi søger en skitserende arkitekt med 3-5 års erfaring og en projekterende arkitekt med minimum 10 års erfaring.

Frist for ansøgningerne er fredag d.17.04.2015 og stillingerne ønskes besat snarest muligt.

For mere information, se jobopslagene: 3-5 års erfaring - 10 års erfaring

7 april 2015

Boligliv i balance 

LENDAGER ARKTIEKTER har i fællesskab med Arkitema Architects og Obicon vundet det ambitiøse projekt ”Boligliv i balance”. Socialt udsatte boligområder som Vollsmose og Værebro Parken bliver ofte anset som værende ressourcekrævende områder, hvor folk fraflytter fra så snart muligheden giver sig. Med projektet ”Boligliv i balance” vil Realdania bryde den negative identitet som områderne har påtaget sig.

Forventningerne til “Boligliv i balance” er at det skal skabe et øget fokus på livskvalitet, social balance, styrkende sammenhænge og helhedsløsninger. Konkret bliver projektets omdrejningspunkt tre hold som skal stå for henholdsvis de fysiske, sociale og organisatoriske niveauer, som har til opgave at  undersøge og udforske de potentialer områderne tilbyder.

Lendager Arkitekter vil med de tunge kompetencer vi medtager os fra tidligere projekter, bidrage med innovative og bæredygtige løsninger som på sigt kan give området en ny og langsigtet identitet.

For mere information om projektet “Boligliv i balance” besøg Realdanias hjemmeside her.

7 april 2015


Ressource City, Danmarks første ressourceklynge for cirkulære økonomier, får millionstøtte af Miljøministeriet

I sidste uge bevilgede Miljøministeriet 3,3 millioner kroner til det ambitiøse udviklingsprojekt Ressource City som led i regeringens strategi for omstilling til cirkulær økonomi.

Lendager Arkitekter har i samarbejde med Næstved Kommune udviklet en strategi og helhedsplan til en ressourceeffektiv omstilling af det tidligere industriområde Maglemølle.

Hos Lendager Arkitekter er vi lige dele begejstrede for og stolte over at Ressource City er blevet udvalgt som et af fire pilotprojekter og dermed er kommet et afgørende skridt nærmere realisering. Støtten kommer fra Miljøministeriets projekt “Danmarks Råstof”.

Ressource City bliver en af verdens første ressourceklynger for cirkulær økonomi og Maglemølles kulturhistoriske industri- og fabriksbygninger skal derfor genanvendes og transformeres for at skabe rammerne om den nye industri. Nye virksomheder, uddannelser og borgere skal genbruge, reparere, renovere, genanvende og upcycle med affald som ressource og derigennem skabe vækst og beskæftigelse.

Målsætningen for Ressource City er at skabe nye grønne arbejdspladser og bidrage til Danmarks førerposition inden for grøn omstilling. Helt konkret er målet de første to år at etablere 10 nye virksomheder med i alt 100 grønne arbejdspladser og en industri, der er så grøn at rekreative områder kan ligge side om side med forarbejdning af ressourcer og udvikling af produkter.

Ressource City, der med støtten fra Miljøministeriet er blevet udpeget som en vigtig brik i Danmarks vej mod grøn omstilling, vil således bidrage med nye grønne arbejdspladser og samtidig tilbyde en helt ny bydel hvor kultur og erhverv vil blomstre med “ressourceudnyttelse” som fælles omdrejningspunkt.

Miljøministeriet

Næstved Kommune

Berlingske

16 marts 2015

 

LENDAGER ARKITEKTER indgår bæredygtig samarbejde med Foster + Partners.

Samarbejdet mellem LENDAGER ARKITEKTER og Fosters + Partners, har til formål at udvide bæredygtigheden i byggeriet af Copenhagen Towers.

Copenhagen Towers vil som færdigbygget bl.a. bestå af det 85 meter høje Copenhagen Tower II, Byggeriet skal LEED Plantin certificeres og bygges af ressourcebevidste upcycle materialer. Målet er gennem cirkulære materialer at skabe bæredygtige oplevelser, nedsætte CO2 udledningen og prisoptimere byggeriet.

Vi glæder os til samarbejdet med Solstra Capital Partners, Sjælsø Management samt Fosters + Partners og ikke mindst til at se det færdige byggeri på 33.000 m2.

For mere information se:
Copenhagen Towers 

 

 

7 januar 2015