Væksthuset

Site
Danmark, Valby
Type
Inviteret konkurrence
Areal
13.500 m2
År
2009
Status
Afsluttet
Partnere
Esbensen Ing., MAPT
Team
Anders Lendager, Jenny Haraldsdottir, Mads Møller

væksthuset

Vækst er grundlæggende for virksomheders udvikling og Væksthuset et billedet på netop dette. Et forenklet skulpturelt billede på en voksende økonomi, som mere poetisk kan fortolkes som græsstrå der vokser og stræber mod himlen.
Bygningen er et stykke raffineret arkitektur og et ikon, som viser en klar identitet. Bygningen skal indeholde butikker og virksomheder, som netop søger at signalere en bæredygtig økonomisk vækst.

HOvedgreb

Fra afstand ses bygningen som en samling af siv som svajer i vinden og som i silhuet filtrerer modlyset dansende imellem sig.
Som man nærmer sig, bliver det klart at silhuetterne er facaderne til ikon-byggeriet Væksthuset i Valby, som netop giver associationer til bølgende kornmarker og svajende græsstrå. Facaderne er murstenselementer som fremstår i helt ubrudte skulpturer, som skyder 40 meter op mod den blå himmel.

Kontekst

Tekst, optional

Miljø

Bygningen er tænkt så rationel så muligt fra første streg. Derved spares op mod 50 % af bygningens senere energiforbrug. Bygning er optimeret for at få et stort volumen og en lille overflade. Den resterende overflade er derefter lukket mod syd for at minimere den direkte sol og derved undgå overophedning. Bygningen har således kun vinduer vendt mod øst/vest.

Væksthusets form er inspireret af naturen og faciliterer et væld af bæredygtige tiltag, herunder naturlig ventilation, varmegenvinding af ventilationsluft, høj udnyttelse af den termiske masse samt natkøling, højisolerende grønne tage og en høj udnyttelse af naturligt dagslys.

Social

Arkitekturen opfordrer og pirrer til at blive undersøgt. Hvad sker der om det næste hjørne? Hvordan er det at læne sig op at bygningen og hvordan ser den mon ud inden i?
Væksthuset er et ”conversation piece”, som skaber stolthed i Valby, København og beundring i resten af verden med sin ukomplicerede byggeteknik og smukke facader.
Sammenkædningen af forskellige funktioner under samme tag bidrager til en fælles identitet for husets brugere, mens møder på tværs af  profession, alder og ærinde afstedkommer  et levende hus der aldrig står ubrugt hen.

Økonomi

I højhuset består det konstruktive system af huldæk og vægelementer og ganske få bjælker. Huldækkene spænder fra facade til facade, men er visse steder afbrudt af kerner omkring trapper, elevatorer og toiletter. De hældende facader består af helt traditionelle vægelementer, som isoleres og beklædes på ydersiden. Der er tale om nogle meget enkle og regelmæssige teknikker, idet elementerne er identiske fra etage til etage og uden huller. Hermed er antallet af forskellige elementer lavere end normalt for bygninger med et stærkt arkitektonisk udtryk, hvilket har en positiv effekt på prisen.