GRØNNE BYGNINGSMILJØER l Konsortiets vision er at skabe flere grønne (grønne = med brug af planter) byrum, gårdrum, bygninger, indkøbscentre m.m. kaldet grønne bygningsmiljøer. Grønne bygningsmiljøer til gavn for mennesker, dyr og klima. Med udgangspunkt i at skabe grønne miljøer, hvor mennesker opnår en større trivsel er det muligt at løse nogle af byernes udfordringer.

 

“HVORDAN VURDERES BÆREDYGTIGHED I EN NY BEBYGGELSE?” – Bæredygtig rådgiver for diakonissestiftelsen. Lendager Arkitekter har, i samarbejde med klimachef for Københavns Kommune Jørgen Abilgård, udviklet et samlet processværktøj med udgangspunkt i Realdanias bæredygtighedsværktøj. Den faglige vudering foretages af bæredygtighedsrådgiverene Jørgen Abilgård og arkitekt  Anders Lendager.

LÆS MERE

BÆREDYGTIGT LANDBRUGSBYGGERI l Den innovative udvikling af landbrugsbyggeriet gennem tiderne har været begrænset. Bygninger og konstuktioner er i bund og grund designet ud fra simple rentabilitets-betragtninger og andvendelse af gode, billige og afprøvede materialer og løsninger.
Med andre ord er produktionsoptimering gået forud for helhedsbetragtning af erhverv og produktionsanlæg. Landbrugsbyggeriet har ikke evnet at udnytte broderskabet med det industribyggeri, der i samme periode i høj grad har udviklet sig markant.

LÆS MERE

FREMTIDENS PARCEL ER BYGGET AF SKRALD l Containere, cowboybukser og champagnepropper. Ikke materialer, man normalt forbinder med at bygge nyt. Men de er netop eksempler, der kan komme i spil, når Realdania Byg nu indleder byggeprojektet, Upcycle House, hvor genbrugte materialer, anvendes så de bliver mere værd. Princippet kaldes ”upcycling”, og bliver nu for første gang i Danmark brugt til at opføre et parcelhus med en konkurrencedygtig økonomi.

LÆS MERE