“HVORDAN VURDERES BÆREDYGTIGHED I EN NY BEBYGGELSE?”

Bæredygtig rådgiver for diakonissestiftelsen. Lendager Arkitekter har, i samarbejde med klimachef for Københavns Kommune Jørgen Abildgård, udviklet et samlet processværktøj med udgangspunkt i Realdanias bæredygtighedsværktøj. Den faglige vurdering foretages af bæredygtighedsrådgiverne Jørgen Abildgård og arkitekt m.a.a. Anders Lendager.

introduktion

Procesværktøjet er bygget op omkring de tre bæredygtighedsdimensioner: miljø og ressourcer, social/sundhed og økonomi. Der er arbejdet med at konkretisere bæredygtighed ved hjælp af 11 elementer, som tilsammen indeholder 26 indikatorer, disse danner forudsætningen for at vurdere bæredygtighed i en ny bebyggelse. Hæftet er delt op i tre hovedafsnit – et for hver bæredygtig dimension. I hvert afsnit er der en nærmere beskrivelse af hver af de 11 elementer og de hertil underliggende og uddybende indikatorer. Bæredygtighedsprofilen af bebyggelsen ses ikke som hverken et isoleret eller et endegyldigt resultat eller en facitliste. Det afgørende for anvendelsen af værktøjet er ikke at opnå ”topkarakter” på de enkelte dimensioner og elementer, ligesom det heller ikke behøver at være diskvalificerende, hvis et givent projekt opnår en lav profil på nogle områder. Det væsentlige er, at beslutningstager og aktører bliver i stand til at foretage bevidste valg og prioriteringer af den konkrete indsats i relation til områdes forudsætninger, muligheder og de tre dimensioner af bæredygtighed.