Pressemeddelelse

Odense den 6. december 2011

Fremtidens parcel er bygget af skrald

Containere, cowboybukser og champagnepropper. Ikke materialer, man normalt forbinder med at bygge nyt. Men de er netop eksempler, der kan komme i spil, når Realdania Byg nu indleder byggeprojektet, Upcycle House, hvor genbrugte materialer, anvendes så de bliver mere værd. Princippet kaldes ”upcycling”, og bliver nu for første gang i Danmark brugt til at opføre et parcelhus med en konkurrencedygtig økonomi.

”Vi har prøvet at finde et dansk ord for upcycling, men forædling, der er den mest direkte oversættelse, rammer ikke lige så godt. De fleste kender re-cycle tankegangen, men upcycling er mere end det. Det handler kort sagt om at give brugte produkter og affaldsmaterialer nyt liv og bruge dem i nye, mere værdifulde sammenhænge, så der – i det store miljømæssige og økonomiske perspektiv – produceres mindre, og så vi udnytter vores ressourcer på en mere bæredygtig måde. Det giver et mindre energiforbrug, og dermed en mindre CO2-udledning,” siger administrerende direktør i Realdania Byg Peter Cederfeld.

I dag er der et stort fokus på at nedbringe energiforbruget til varme og strøm i bygninger, mens vi bor i dem. Det næste naturlige skridt er at se på energiforbrug og CO2-udledning, når husene bygges.

Nyt liv til genbrug

Det kommende Upcycle-hus opføres som en showcase, der skal udvikle en spirende tendens og tjene som inspiration for både den brede befolkning og for fagfolk og producenter. Men det bliver også et ’rigtigt’ hus med alle gængse moderne bekvemmeligheder.

Upcycle House bygges som et enfamiliehus på ca. 125–150 m2, og skal koste mindre end et tilsvarende typehus. Huset skal fremstå som et normalt parcelhus, appellere bredt i sin udformning og skal ikke udstråle ’genbrug’. Håbet er at kunne vise, at upcycle-tanken ikke kun er godt for CO2-balancen men også for arkitektur og pengepung, så klimahensyn og privat snusfornuft kan følges ad.

Basismaterialet i det kommende Upcycle House bliver skibscontainere, som kendes fra havne og fragtskibe, og som i dag bruges til stort set al godstransport i verden. Men projektet vil opspore og bruge så mange upcyclede byggematerialer, som det er muligt.

”Med Realdania Bygs Upcycle House vil vi udtrykke upcycle-tankegangen i et helt almindeligt parcelhus. Så bliver den abstrakte ide pludselig meget mere konkret. Huset vil dog ikke signalere genbrug, det meste sker i det skjulte – for eksempel ’forsvinder’ containerne ind i konstruktionerne, hvor de erstatter beton, stål eller træ. Det samme gælder en lang række af de andre ting, vi kigger på, men der vil da forhåbentlig også dukke nogle sjove, lidt anderledes materialer op, som de gulve af gamle champagnepropper, vi har set,” siger arkitekten Anders Lendager, der er valgt som arkitekt til det kommende Upcycle House. Intentionen er, at selvom Upcycle House blot bliver ’et af husene på vejen’ skal det blive blandt de flotteste.

En realistisk showcase

Når huset er opført i 2012, vil det blive åbnet for offentligheden, så alle har mulighed for at se upcycling tæt på. Der vil blive målt og regnet på, hvor lidt CO2 man kan nøjes med at udlede for at skabe et almindeligt parcelhus, og samspillet mellem en lang række materialer og bygningsdele vil på én gang ubemærket danne ramme om en families hjem, og samtidig stå som et markant slag for klimaet.

Realdania Byg har kig på en storgrund i et nyt parcelhuskvarter i Nyborg til at realisere projektideen. Kommunen har netop igangsat en lokalplanproces, der skal afklare, om grunden kan skifte fra et tæt-lav byggeri til seks uafhængige parcelhusgrunde. Grunden i Nyborg er interessant, fordi Realdania Byg her ser en mulighed for, midt i landet, at opføre en række interessante eksempler, som kan udvikle det danske parcelhus. Nyborg er samtidig en ganske almindelig købstad, hvor der stilles kontante krav til, at de nye huse ikke ’stikker ud’, og det giver en garanti for at de nye huse bliver vedkommende for de fleste af os.

Resultatet af lokalplanprocessen kendes til februar.

For yderligere oplysninger kontakt:
Peter Cederfeld, Adm. direktør Realdania Byg, e-mail: pc@rdbyg.dk, tlf.: 7011 0606
Jørgen Søndermark, Projektleder Realdania Byg, e-mail: jso@rdbyg.dk, tlf.: 3288 5265

FAKTA

Om Realdania Bygs Upcycle House:

- bygges som et enfamiliehus på ca. 125–150 m2
- udformes som et parcelhus med bred appel
- skal fungere som showcase med vægt på evaluering og formidling
- skal kunne opføres for en skarp konkurrencedygtig økonomi
- bygges så vidt muligt udelukkende af genanvendte materialer
- skal markant reducere CO2-udledning i forbindelse med opførelsen

Om fænomenet Upcycling

Upcycling-tankegangen er i bund og grund en genopfindelse af tidligere tiders mere ressourcebevidste handlemåde – en genopfindelse, som i høj grad er sat i gang af bl.a. klimaforandringer, affaldsophobning og ressourcemangel. Upcycling er et nyt ord for den traditionelle omhyggelige omgang med ressourcer, som man havde før den industrielle revolution:

- upcycling er genbrug, hvor slutproduktet får højere værdi
- upcycling erstatter nye materialer og produkter
- dermed spares energi og CO2-udledning
- samtidig spares på Jordens ressourcer
- visse former for upcycling er billigere end tilsvarende nye produkter
- andre former for upcycling er dyrere end nyt primært pga. tid og arbejdsløn
- den ’kloge’ upcycling består i at finde de billige og bæredygtige ideer
- upcycling er en voksende trend også indenfor f.eks. mode og bilindustrien
- upcycling kan blive et nyt væksteventyr og skabe arbejdspladser

Den CO2 som udledes, når byggematerialerne produceres, afhænger meget af, om materialerne er jomfruelige eller om de stammer fra genbrug. Projektet Upcycle House vil se, hvor langt man kan nå med genbrug. Derfor skal projektet finde og udvikle processer, så skrald eller ubrugelige produkter kan omdannes og genanvendes til nye byggematerialer med en højere brugsværdi, således at der – samlet set – forbruges mindre.

Containere, champagnepropper og cowboybukser

Genbrugsmaterialerne kan dukke op mange steder. Det kan være eksotiske sager som isolering lavet af optrevlet denim-tøj eller køkkengulve af champagne-korkpropper, men det kan også være den klassiske gipsplade. Danmark har nemlig en imponerende vækstvirksomhed, som har opfundet et unikt system til indsamling og forvandling af gipsaffald til nye gipsplader, og som siden 2005 har sparet lossepladserne for mange hundrede tons affald. Håbet for holdet bag Upcycle House er at få kontakt til så mange ildsjæle og gode ideer som muligt, og tilbyde et udstillingsvindue, så flere får øjnene op for deres produkter.

Basismaterialet i det kommende Upcycle House bliver skibscontainere, der kendes fra havne og fragtskibe, og som i dag bruges til stort set al godstransport i verden. En stor del af disse containere fremstilles i Østen til en pris, der er så lav, at det ofte er billigere at købe en ny container end at sejle en tom container tilbage fra USA og Vesteuropa. Da Vesten samtidig importerer væsentligt mere, end der eksporteres, strander mange containere her, hvor de hober sig op i de store havne. Hér udgør de et stigende problem:De optager plads, og de er dyre at have stående. Containerne kan derfor erhverves billigt,og det har fået kreative folk til at finde nye anvendelsesmuligheder for containerne, f.eks.som mobile værksteder, nødhjælpsklinikker, ungdomsboliger – og nu også snart somdansk parcelhus.

Lendager arkitekter

Lendager Arkitekter ved Anders Lendager, København, er valgt som arkitektrådgiver. Anders Lendager beskæftiger sig indgående med CO2-problematikker i byggeriet og rådgiver om ressourcebevidst og bæredygtig arkitektur, både i sit nuværende firma og tidligere som den ene af ejerne af arkitektfirmaet MAPT. Han stod bag COP15-pavillonen i Nordhavnen, som blev bygget af bla. containere, og har senest stået bag ‘Bølgen’, en avanceret træbygning på Oslo havn med fokus på bæredygtig optimering. Læs mere på www.lendagerark.dk

realdania byg

Realdania Byg er et ejendomsselskab, der har til formål at opbygge og formidle en samling af enestående ejendomme. Sleskabet udvikler eksperimenterende nybyggeri - konkrete eksempler, der kan inspirere til udvikling af moderne byggeri. Og selskabet køber og restaurerer bygningsværker, der repræsenterer væsentlige eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og egne i Danmark. Realdania Byg er et helejet Realdaniaselskab.

Læs mere på www.realdaniabyg.dk